Get Adobe Flash player

ค้นหา

FREE photo hosting by อัพโหลดภาพใช้ส่วนบุคคล FREE photo hosting by อัพโหลดภาพใช้ส่วนบุคคล

Gallery

dpp_0083 dpp_0566 dsc_3180 img_6601 dsc_5846 dsc_5280 img_6699 dpp_0676
สิงหาคม 2015
อา พฤ
« พ.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ครูบาอาจารย์ เกจิอาจารย์

พระเจริญพระพุทธมนต์

๑.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  จ.กรุงเทพ
๒.สมเด็จพระวันรัต  จ.กรุงเทพ
๓.สมเด็จพระธีรณาณมุนี  จ.กรุงเทพ
๔.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  จ.กรุงเทพ
๕.พระพรหมเมธาจารย์  จ.กรุงเทพ
๖.พระพรหมเมธี  จ.กรุงเทพ
๗.พระพรหมมุนี  จ.กรุงเทพ
๘.พระธรรมวราจารย์  จ.กรุงเทพ
๙.พระธรรมธัชมุนี  จ.กรุงเทพ
๑๐.พระธรรมบัณฑิต  จ.กรุงเทพ
๑๑.พระราชวินัยเวที  จ.สิงห์บุรี

พระนั่งปรกภาวนา

๑.หลวงปู่หล่ำ สิริธัมโม   วัดสามัคคี  จ.กรุงเทพ
๒.หลวงปู่คง กมฺมสุทฺโธ   วัดกลางบางแก้ว  จ.นครปฐม
๓.หลวงพ่อเฉลิม เขมทัสสี   วัดพระญาติการาม  จ.อยุธยา
๔.หลวงพ่อย้อน ธัมมวังโส   วัดโตนดหลวง  จ.เพชรบุรี
๕.หลวงพ่อพร ปภากโร   วัดบางแก้ว  จ.นครปฐม
๖.พระอาจารย์ติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน   วัดมณีชลขัณฑ์  จ.ลพบุรี
๗.หลวงพ่อสุรศักดิ์ อติสักโข   วัดประดู่  จ.สมุทรสงคราม
๘.พระอาจารย์สำราญ สนฺตมโน   วัดสง่างาม  จ.อยุธยา
๙.พระอาจารย์สมยศ อริโย    สำนักสงฆ์สวนป่าธรรมรักษา  จ.ชัยนาท


รายชื่อพระคณาจารย์เจริญพระพุทธมนต์

พิธีเททองหล่อพระกริ่งรัตนสัมฤทธิ์ ณ วิหารวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม

ตำบลทองเอน  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๑๐

วันศุกร์ ที่ ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ ๒๕๕๕

๑.
พระครูศุภกิจจาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
จ. พระนครศรีอยุธยา
๒.
พระครูกันตธรรมาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดสิริสุทธาราม
จ. พระนครศรีอยุธยา
๓.
พระครูสันติกัลยาณคุณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่
จ. พระนครศรีอยุธยา
๔.
พระครูพิศาลปัญญาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดบ้านเลน
จ. พระนครศรีอยุธยา
๕.
พระครูภาวนารัตนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดสำเภาล่ม
จ. พระนครศรีอยุธยา
๖.
พระครูปลัดชัยวัฒน์
เจ้าอาวาสช่างทอง
จ. พระนครศรีอยุธยา
๗.
พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส
เจ้าอาวาสเชิงเลน
จ. พระนครศรีอยุธยา
๘.
พระมหาประทีป  ยติธโร
ผช.เจ้าอาวาสวัดสวนหงส์
จ. สุพรรณบุรี
๙.
พระสนาม  จนฺทสุวณฺโณ
เจ้าอาวาสสนามชัย
จ. พระนครศรีอยุธยา
๑๐.
พระอิศรินทร์  ญาณวีโร
เจ้าอาวาสวัดบางคล้า
จ. พระนครศรีอยุธยา

รายชื่อพระภาวนาจารย์ นั่งอธิษฐานจิต (นั่งปรก)

พิธีเททองหล่อพระกริ่งรัตนสัมฤทธิ์ ณ วิหารวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม

ตำบลทองเอน  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๑๐

วันศุกร์ ที่ ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.
หลวงปู่ลี ถาวโร
วัดป่าหนองทัพเรือ
จ. พิษณุโลก
๒.
หลวงพ่อประดิษฐ์ อตฺตมโน
สำนักสงฆ์ชัยนาทวนาราม
จ. ชัยนาท
๓.
พระอธิการสำราญ สนฺตมโน
วัดสง่างาม
จ. พระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อสมยศ อริโย
สำนักสงฆ์สวนป่าธรรมรักษา
จ. ชัยนาท
หมายเหตุ
แผ่นยันต์๑๐๘ดวง ยันต์นะ ๑๔ ดวง จารโดยพระอธิการสำราญ  สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดสง่างาม 
และพระธรรมสิงหบุราจารย์  เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  ได้เมตตาอธิฐานจิตให้ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕


รายนามครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาอธิษฐานทองคำ

เพื่อเททองหล่อพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑. หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ที่พักสงฆ์สวนทิพย์

จ.นนทบุรี

๒. พระธรรมมังคลาจารย์
(หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ. เชียงใหม่
๓. พระเทพวิสุทธิญาณ
(หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล)
วัดอนาลโย 
จ. พะเยา
๔. พระเทพปัญญากวี
วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
๕. พระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๖. หลวงพ่อเปลี่ยน  ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) จ. เชียงใหม่
๗. พระสุนทรธรรมานุวัตร วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา
๘. หลวงปู่ครูบาพรรณ  พฺรหฺมเสโน วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
๙. หลวงปู่กวง  โกสโล วัดป่านาบุญ จ. เชียงใหม่
๑๐. หลวงพ่อไพโรจน์  โรจโน วัดดอยปุย จ. เชียงใหม่
๑๑. หลวงพ่อไม  อินฺทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
๑๒. ครูบาน้อย  เตชปญฺโญ วัดศรีดอนมูล จ. เชียงใหม่
๑๓. หลวงปู่เชื่อม  ชุตินฺธโร วัดเขาทองพุทธาราม จ. นครสวรรค์
๑๔. พระครูวิชิตวรคุณ วัดทิพวนาราม จ.เชียงใหม่
๑๕. พระครูปราโมทย์ประชานุกูล วัดดอนจั่น จ. เชียงใหม่
๑๖. พระอธิการสำราญ  สนฺตมโน วัดสง่างาม จ. พระนครศรีอยุธยา
๑๗. พระอาจารย์สมยศ  อริโย สำนักสงฆ์สวนป่าธรรมรักษา จ.ชัยนาท
๑๘. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๙. พระครูประโชติธรรมวิจิตร วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๐.พระเจริญพุทธมนต์ในพิธีเททอง  ๑๐ รูป ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 หมายเหตุ

แผ่นทองยันต์ดวงประสูติ, แผ่นเงินยันต์ดวงตรัสรู้ ยันต์ ๑๐๘ ดวง ยันต์นะ ๑๔ ดวง
จารและอธิฐานจิตโดย พระอธิการสำราญ  สนฺตมโน  เจ้าอาวาสวัดสง่างาม  จ.พระนครศรีอยุธยา